Maklumat Keahlian

       PELAWAAN KEAHLIAN KELAB TASIK PUTRAJAYA

Keahlian Kelab ini adalah terbuka kepada semua individu Malaysia berusia 21 tahun ke atas yang tinggal di Putrajaya atau tinggal dalam lingkungan 100 kilometer sekeliling Putrajaya. Keahlian adalah untuk seumur hidup pemohon diikuti dengan yuran bulanan mengikut kategori keahlian. Setiap ahli akan mendapat kelebihan yang ditawarkan oleh kelab. Kelebihan yang diberikan hanya layak  untuk ahli, pasangan, serta anak-anak yang berumur 21 tahun kebawah.

Setiap permohonan hendaklah disertakan bayaran secara tunai ataupun cek untuk yuran kemasukan  dan ‘Refundable Deposit’ atas nama ‘Kelab Tasik Putrajaya’. Bayaran kemasukan adalah mengikut jenis keahlian yang dipohon dan pembayaran ini akan dikembalikan jika permohonan tidak diluluskan.